Door de corona-crisis zijn helaas vanaf half maart 2020 bij alle instellingen waar Teuntje miMakkert, de bezoeken binnen, tot nader order geannuleerd.

Een tijdelijk alternatief is een buitenbezoek.

Teuntje heeft ook buiten voor het raam, met de mensen die binnen zijn, mooie onverwachte ontmoetingen.

Een aantal instellingen heeft hiermee al positieve ervaringen opgedaan. 

 

 

Vanaf voorjaar 2019 bezoekt Teuntje maandelijks drie groepen van de Elver. 

De Elver is een grote instelling in Wehl waar mensen wonen met een verstandelijke beperking. 

Op 23 Januari 2018 was  ik aanwezig op het door De Waalboog en Lux georganiseerde congres:  Dementie.

'Liefdevolle zorg’ lijkt de laatste tijd het codewoord in de ouderenzorg. Meer aandacht voor bewoners en cliënten, beter luisteren naar de mantelzorger. Maar hoe dan?

In het werk als contactclown en seniorencoach is "liefdevolle aandacht en contact" net zo belangrijk, vandaar mijn interesse en deelname.