23 Januari 2018 ga ik naar het door De Waalboog en Lux georganiseerde congres:  Dementie.

'Liefdevolle zorg’ lijkt de laatste tijd het codewoord in de ouderenzorg. Meer aandacht voor bewoners en cliënten, beter luisteren naar de mantelzorger. Maar hoe dan?

In het werk als contactclown en seniorencoach is "liefdevolle aandacht en contact" net zo belangrijk, vandaar mijn interesse en deelname.  

 

Dinsdag 19 september geef ik samen met Nico Jansen een presentatie bij HetWerktWijchen. We geven de deelnemers aan deze bijeenkomst een inkijk in ons werk als contactclown. Vanuit clownsperspectief hebben we zelf ervaren hoe je op een andere manier je situatie als werkzoekende kunt ervaren.

3 September present bij Wijchen Present

Wijchen Present is het evenement waar o.a. Wijchense verenigingen, stichtingen, instellingen, instanties en culturele organisaties zich kunnen presenteren.

Wilt u Teuntje ontmoeten en meer te weten komen over haar werk, kom 3 september naar het Mozaïek in Wijchen.  

Voor meer info over wijchen Present: www.wijchenpresent.nl 

Teuntje verzorgt ook clownslessen an kinderen. In het basisonderwijs, op bso's of op kinderfeestjes.

Neem contact met me op als je hierover meer wilt weten. 

Instellingen zijn vaak heel enthousiast over de effecten op hun bewoners van een clownsbezoek. Maar helaas is er vaak onvoldoende budget om, na een gratis kennismakingsbezoek, een vervolg te organiseren. Puur Clownen kan daarbij helpen.

De Stichting Puur Clownen is opgericht in november 2015. Puur Clownen geeft instellingen een duwtje in de rug. Door het organiseren van diverse sponsoracties, genereert Puur Clownen gelden, waardoor bezoeken van een of meer clowns aan zorgorganisaties mogelijk zijn. De stichting heeft hiervoor de keus uit een aantal clowns.  Vanuit Puur Clownen heeft Teuntje diverse bezoeken gebracht aan meerdere zorginstellingen en staan er weer nieuwe in de planning. 

Meer informatie over Puur Clownen vind je hier.

Steeds meer mensen met dementie wonen langer thuis. En ook een groot aantal mensen met een verstandelijke beperking woont (begeleid) zelfstandig. 

Een regelmatig bezoek bij hen thuis van miMakker Teuntje heeft een positief effect op hun welzijn en welbevinden.  En de impact is groter, omdat het famiie en mantelzorgers kan inspireren in hoe zij contact kunnen maken met degenen die zij verzorgen.    

Teuntje was van de partij op de viering van een 10-jarige samenwerking tussen Verpleeghuis Kalorama en Peuterspeelzaal Ollikido. Het was een super feest waar iedereen van genoten heeft. Het was prachtig om te zien hoe liefdevol de allerkleinsten vanuit hun puurheid  met de ouderen contact maakten en andersom. 

Een aantal bevlogen mensen met ieder zijn eigen expertise heeft de krachten gebundeld in een prachtige nieuwe Stichting: Puur Clownen. 

In contact zijn met elkaar is een basisbehoefte van ieder mens.

De meest kwetsbare mensen kunnen zelf vaak moeilijk invulling geven aan deze basisbehoefte . Omdat de clowns van Puur Clownen nij uitstek de kunst van het contact maken verstaan, lukt het hen vaak wel. Heb je dit eenmaal gezien of misschien zelf ervaren, dan wil je dit toch voor eenieder die het nodig heeft?