Vanaf voorjaar 2019 bezoekt Teuntje maandelijks drie groepen van de Elver. 

De Elver is een grote instelling in Wehl waar mensen wonen met een verstandelijke beperking. 

Op 23 Januari 2018 was  ik aanwezig op het door De Waalboog en Lux georganiseerde congres:  Dementie.

'Liefdevolle zorg’ lijkt de laatste tijd het codewoord in de ouderenzorg. Meer aandacht voor bewoners en cliënten, beter luisteren naar de mantelzorger. Maar hoe dan?

In het werk als contactclown en seniorencoach is "liefdevolle aandacht en contact" net zo belangrijk, vandaar mijn interesse en deelname.